หน้าแรก

nathees.com

แฟ้มสะสมผลงาน

นายนที ศรีนะ

มุ่งหวัง ตั้งใจ ทำให้สำเร็จ

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์