ส่งสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ครูผู้สอนสามารถส่งสื่อการเรียนการสอนได้ที่ Link นี้

ขั้นตอนการส่งสื่อ

1. Login เข้าใช้งานด้วยบัญชี email ของ google

2. ป้อนรหัสผ่าน (เบอร์โทรศัพท์ของวิทยาลัย)

3. เลือกสาขาวิชา/แผนกวิชา

4. เลือกครูผู้สอนที่ต้องการส่ง

5. ป้อนระหัสวิชา ชื่อวิชา ที่ต้องการส่ง และอัพโหลดไฟล์สื่อการเรียนการสอนได้สูงสุด จำนวน 10 ไฟล์

6. ตรวจสอบการส่งรายงานได้ที่นี้ CLICK

0