30105-8001 ฝึกงาน

รายงานการฝึกงานประจำวัน >> https://forms.gle/8rNhmYV7wRoERUqa7

ขยายรายงานโดยกดบริเวณมุมขวาล่าง หรือเข้าดูผ่าน link ด้านล่าง

https://datastudio.google.com/s/tjZBFAvruz0