ประวัติการทำงาน

2564 – ปัจจุบัน

วิทยาลัยการอาชีพลอง
Long Industrial and Community Education College.


2558 – 2564

วิทยาลัยการอาชีพสอง
Song Industrial and Community Education College.